Άμφια – Στολές έτοιμα για ράψιμο (πετραχήλια, επιγονάτια, επιμάνικα, ζώνες, γαλόνια) τα οποία μπορούν να πουληθούν και χωριστά. Διατίθεται επίσης οράριο, καθώς και ωμοφόριο.

Επιτραχήλια

IERO 4/107

Επιτραχήλια

IERO 48/101

Επιτραχήλια

IERO 48/104

Επιτραχήλια

IERO 7/102

Ωμωφόριο

SET 23

Στολές ΣΕΤ

Set 7/102

ΑΜΦΙΑ – ΣΤΟΛΕΣ

Ανάσταση άσπρο

ΑΜΦΙΑ – ΣΤΟΛΕΣ

Ανάσταση χρυσό