ΑΜΦΙΑ – ΣΤΟΛΕΣ

Πλήρη σετ στολής έτοιμα για ράψιμο (πετραχήλια-επιγονάτια- επιμάνικα-ζώνες-γαλόνια) τα οποία μπορούν να πουληθούν και χωριστά. Διατίθεται επίσης οράριο καθώς και ωμοφόριο.