Επικοινωνία

    Διεύθυνση: Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57008,
    Τ.Θ. 1226
    Τηλ. 2310787077, 6944755234
    Fax: 2310 787610
    Email: liturgical.vestments.gr@gmail.com